Daily Archives: Tháng Bảy 25, 2010

TMO-Set3: Thảo luận lời giải các bài toán Set3

Cùng thảo luận các bài toán trong TMO- Set3.

Đề lần này vừa tầm với các em. Các em cho thầy biết:

  • Em làm được bao nhiêu câu?
  • Câu nào khó nhất?
  • Câu nào dễ nhất?
  • Câu nào không hiểu đề?
  • Nguyện vọng cho lần thi vòng sau?

Chú ý: Các con nộp bài giải tự luận của Set3 cho thầy trước ngày 9.8.2010